اطلاعات اظهارنامه‌اشخاص‌حقوقی‌تحت‌وب

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص‌حقوقی

پرسش(1)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب اطلاعات حساب های بانکی/مجوزها/فعالیت ها/اعضا در اظهارنامه صحیح و یا کامل نمی باشد، مؤدی چه اقدامی می‌بایست انجام دهد؟

 

پاسخ

اطلاعات عنوان شده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به صورت اتوماتیک تکمیل می گردد.

درصورت نیاز به هرگونه اصلاح می بایست مودی با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیک اطلاعات را اصلاح نماید سپس در سامانه اظهارنامه، صفحه مشخصات شخص حقوقی، کلید بروزرسانی اطلاعات را انتخاب نماید تا اطلاعات جدول مربوطه بروز گردد.
نکته: مودی پس از رسیدن به وضعیت ۴۴ در ثبت نام الکترونیک امکان ارسال اظهارنامه را خواهد داشت.