تقدیرهای صورت گرفته از موسسه بین‌المللی سنگ بنای حسابداری تحلیلی

تقدیرنامه‌ها

تقدیر نامه از شرکت فیدار برق پارس

 

تقدیر نامه از رادیولوژی تخصصی دهان و فک و صورت دکتر کاووسی

تقدیر نامه از شرکت فنی مهندسی واسع‌سازان

 

تقدیر نامه از شرکت بین‌المللی کشاورزی تجاری زربین هوشمند