اطلاعات مالک/مالکین

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقوقی

پرسش(12)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب چگونه می توان اطلاعات مالک/ مالکین را ذخیره نمود؟

 

پاسخ

مودی می بایست به کمک اسکرول کنار و پایین صفحه، به سمت چپ صفحه رفته و در قسمت عملیات کلید ذخیره را انتخاب نماید.