اطلاع‌رسانی تغییرات و بروز رسانی‌های سامانه

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(29)

تغییرات و به روزرسانی هاي سامانه به چه صورت اطلاع‌رسانی می شوند؟

 

پاسخ

به روزرسانی هاي سامانه طی پیغامی که در زمان ورود به مودي نمایش داده می شود اطلاع رسانی می شود.