اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(22)

آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟

 

پاسخ

طبق مفاد ماده (19) قانون موصوف و همچنين مفاد راهنماي صورتحساب فروش كالا و خدمت، مؤديان مشمول اين نظام موظفند اطلاعات هويتي مشخصات متعاملين، اعم از نام،‌ كد اقتصادي يا كد ملي (حسب مورد)، نشاني كامل و كد پستي را در خصوص فروشندگان و خريداران به طور كامل درج نمايند. كليه موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي صحيح قانون مي‌باشند. بديهي است ارائه اطلاعات هويتي از جمله كد اقتصادي براي اشخاص حقوقي و كد ملي براي اشخاص حقيقي از الزامات مقرر جهت اجراي صحيح قانون مي‌باشد. لازم به يادآوري است آن دسته از مؤديان كه بر اساس قالب صورتحسابهاي اعلام شده طي اطلاعيه‌هاي قبلي سازمان امور مالياتي كشور (در چارچوب ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم) اقدام به چاپ صورتحسابها و يا تنظيم صورتحسابهاي رايانه‌اي نموده‌اند، مي‌توانند تا پايان سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحسابهاي خود اقدام نمايند، مشروط بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه را محاسبه و ذيل صورتحساب درج و اخذ گردد. ضمناً سازمان امور مالياتي كشور آمادگي خود را به منظور بررسي پيشنهادات آن دسته از موديان مالياتي كه به دليل محدوديت‌هاي موجود قادر به استفاده از صورتحساب اعلامي نمي‌باشند اعلام مي‌دارد.