افزايش بهاي کالاها و خدمات براي مصرف کننده نهائي

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(7)

آيا اجراي اين نظام مالياتي باعث افزايش بهاي کالاها و خدمات براي مصرف کننده نهائي نخواهد گرديد؟

 

پاسخ

خير، در ابتدا نرخ عمومي مالياتي 7 و 10 درصدي براي اجراي اين نظام مالياتي پيش بيني گرديده بود. ليکن با تصميم و پيشنهاد دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر : کاهش نرخ اين ماليات (به 1.5 درصد ماليات به علاوه 1.5 درصد عوارض)؛ حذف مالياتها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، اعطاي معافيتهاي گسترده به کالاها و خدمات مورد استفاده اقشار آسيب، و تصويب اين پيشنهادات در مجلس شوراي اسلامي، به هيچ وجه شاهد تغيير قابل ملاحظه اي در قيمتها در اثر اجراي اين قانون نخواهيم بود.