انتخاب اشتباه نحوه پرداخت مؤدی و افزایش تعداد اقساط

 

 

دانلود سند
مالیات دریافت‌کنندگان سکه

پرسش(3)

در صورتی که مودی نحوه پرداخت را به اشتباه صدور قبض و پرداخت انتخاب نموده باشد، یا پس از تکمیل فرایند بخواهد تعداد اقساط را افزایش دهد می بایست چه اقدامی انجام دهد؟

 

پاسخ

مودیان گرامی دقت نمایند که پس از تکمیل فرآیند پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان تغییر نحوه پرداخت/تعداد اقساط وجود نخواهد داشت.