تایید نهایی ثبت‌نام و پیگیری‌وضعیت

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(3)

تایید نهایی ثبت نام و پیگیری وضعیت آن چگونه است؟

پاسخ

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت نام و رفع تمامی پیغام های قرمز رنگ کلید تایید نهایی قابل مشاهده خواهد بود.

پس از فشردن آن خلاصه اطلاعات شما نمایش داده شده و تاییدیه شما درخواست خواهد شد. دقت نمایید پس از فشردن تاییدیه امکان ویرایش اطلاعات تا تعیین تکلیف توسط سازمان وجود نخواهد داشت.

پس از فشردن کلید تایید نهایی، اطلاعات شما در سازمان امور مالیاتی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اطلاعات با پرونده فیزیکی که در حوزه مالیاتی شما می باشد، تطبیق داده خواهد شد. در صورت بروز هرگونه مغایرت موضوع از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید و شما می توانید با ورود به سامانه ثبت نام، اطلاعات ناقص را ویرایش نمایید.

در صورت تایید اطلاعات وضعیت پرونده شما به وضعیت ثبت نام کامل و استفاده از خدمات مالیاتی خواهید رسید. شما در این وضعیت امکان استفاده از خدمات الکترونیک سازمان را خواهید داشت.