تغییر آدرس اقامتگاه‌قانونی

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(10)

برای تغییر آدرس اقامتگاه قانونی در ثبت نام، چه اقدامی باید انجام دهم؟

 

پاسخ

با توجه به اینکه صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­ نام نمایند لذا تغییر در کدپستی و آدرس در پرونده الکترونیک جایز نبوده و لازم است مودی یک ثبت نام جدید با اطلاعات نشانی صحیح انجام دهد. در خصوص مودیان حقوقی امکان تغییر ادرس پستی وجود دارد.

نکته: مودیانی که بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم فعالیت آن ها مکان محور نمی باشد (مانند پزشکان، وکلا و…) در صورت تغییر آدرس می بایست به واحد مالیاتی خود به منظور ویرایش آدرس ثبت نام الکترونیک مراجعه نمایند و نیاز به ثبت نام جدید برای این گروه از مودیان نمی باشد.