تفاوت مبلغ قابل پرداخت و مبلغ مالیات

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(1)

دلیل تفاوت مبلغ قابل پرداخت و مبلغ مالیات چیست؟

 

پاسخ

بر اساس پروتکل بانک الزام است تمامی قبوض رند به هزار ریال شوند، به منظور ثبت صحیح اطلاعات در جداول پرداخت و قبوض صادر شده مبلغ مالیات به صورت دقیق و بدون در نظر گرفتن رندینگ نمایش داده می شود ولی مبلغ رندینگ را می توانید در قبض و یا سرجمع مبلغ قبوض مربوط به یک سال و دوره مالیاتی را در بخش گزارشات >> گزارشات کلی سامانه مشاهده فرمایید.