تنظیمات مربوط به نمایش فونت‌های‌فارسی

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(16)

تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی را چگونه می توان انجام داد؟

 

پاسخ

در ویندوز XP :
پس از نصب برنامه، در صورت عدم نمایش صحیح فونت های فارسی مراحل زیر را انجام دهید.بر روی منوی “Start” کلیک نموده در منوی باز شده “Control Panel” را انتخاب نمایید.‌‌
در پنجره باز شده بر روی گزینه “Regional and Language Options” کلیک نمایید.
در پنجره بعدی، سربرگ “Regional Options”، زبان را به “Farsi” تنظیم نموده و “Location” را به Iran تنظیم نمایید. در سربرگ “Advanced” زبان انتخابی را به “Farsi” تنظیم نموده و بروی “Apply” و سپس بروی گزینه “Yes” کلیک نمایید.

در ویندوز ۷، ۸، بالاتر و ویستا :
بر روی منوی “Start” کلیک نموده در منوی باز شده “Control Panel” را انتخاب نمایید.
در پنجره باز شده بر روی گزینه “Region and Language ” کلیک نمایید.
در پنجره بعدی، سربرگ “Formats”، زبان را به “Persian” تنظیم نموده و در سربرگ ” Administrative ” روی ” Change system locate” کلیک نمایید.
سپس در بخش “Current system locale” گزینه “Persian” را انتخاب نمایید و روی “Apply” و سپس روی گزینه “Yes” کلیک نمایید.