ثبت‌نام برای ورود به درگاه‌ملّی در خصوص اشخاص‌حقوقی

 

 

دانلود سند
درگاه ملی

پرسش(1)

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک دارند؟

 

پاسخ

خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند استفاده نموده و وارد شوند.