ثبت اظهارنامه‌املاک برای مودیانی که دارای چندین ملک می‌باشند

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(6)

اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟

 

پاسخ

در اظهارنامه اجاره املاک مودی می بایست اطلاعات تمام املاک / مستاجرین را در یک اظهارنامه ثبت نماید.