ثبت اظهارنامه ملک ،مؤدیان شریک در یک ملک

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(3)

مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟

 

پاسخ

در اظهارنامه اجاره املاک اظهارنامه شراکت وجود ندارد به همین خاطر می بایست هر فرد بصورت مجزا و به میزان سهم خود اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه نماید.