ثبت دستگاه کارت خوان متوفی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(3)

تکلیف وراث اشخاص فوت شده در خصوص ثبت دستگاه کارت خوان متوفی چیست؟

 

پاسخ

می بایست نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام نمایند.