ثبت مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(2)

در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد؟

 

پاسخ

اظهارنامه اجاره املاک را برای محدوده زمانی حداکثر یک سال می توان ثبت نمود، در صورتی که تنها بخشی از سال ملک اجاره داده شده است می بایست اجاره ماهیانه در هر دوره را مودی محاسبه نماید. لازم به ذکر است مدت اجاره در محاسبات تاثیری ندارد.