ثبت پزشکان غیر ایرانی در سامانه مالیات‌پزشکان

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(13)

آیا امکان ثبت پزشکان غیر ایرانی در این سامانه وجود دارد؟

 

پاسخ

بلی، در صفحه جستجو و ثبت اطلاعات و در بخش استعلام، تیک جستجوي پزشک غیرایرانی را انتخاب و سپس با ورود کد فراگیر اتباع و سایر اطلاعات مورد نیاز به ثبت پزشک غیرایرانی اقدام نمایید.