ویرایش جدول فهرست واردات و یا صادرات

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقوقی

پرسش(10)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی، جدول فهرست واردات و یا صادرات به صورت پیش فرض تکمیل شده است، آیا این اطلاعات قابل ویرایش می‌باشند؟

 

پاسخ

اطلاعات این جدول بر اساس سرویس ارتباطی با سازمان گمرک و بر اساس اطلاعات دریافتی از آن سازمان تکمیل می‌شود که چنانچه باطلاعات مودی مغایرت دارد قابل اصلاح می‌باشد.