جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(9)

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام است؟

 

پاسخ

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به ابزار پرداخت ها در صفحه شخصی مراجعه کننده وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.