خطای، ثبت‌نام‌هایی‌که‌برای‌آن‌ها‌پذیرنده‌متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(4)

خطای (مودی گرامی با توجه به اینکه ثبت نام هایی که برای انها پذیرنده متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده است امکان تایید نهایی این فرایند وجود ندارد) به چه معنی است؟

 

پاسخ

مودیان می بایست نسبت به تعیین تکلیف همه پایانه ها اقدام و گزینه تایید نهایی رو انتخاب نمایند . همچنین احتمال دارد که پذیرنده به پرونده ای الصاق شده که تکمیل نیست، لذا پرونده را تکمیل سپس تایید نهایی انتخاب یا به یک پرونده تکمیل شده الصاق شود.