خطای (۵۰۴-)

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(10)

پیغام خطای (۵۰۴-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟

 

پاسخ

مودیان هنگام دریافت اطلاعات از سامانه ثبت نام و ارسال اظهارنامه می بایست وضعیت ثبت نام الکترونیکی آنها ۴۴ باشد.