روش‌های ارسال‌لیست‌حقوق

 

 

دانلود سند
مالیات‌حقوق

پرسش(3)

چند روش برای ارسال لیست حقوق وجود دارد ؟

 

پاسخ

به دو صورت می توان لیست حقوق را ارسال کرد بصورت آنلاین و آفلاین