سامانه خطایاب خودکار

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(9)

سامانه خطایاب خودکار چیست؟

 

پاسخ

به منظوربرطرف نمودن خطای (۱۰۰-) و (۱۰۳-) هنگام ارسال اظهارنامه می توان از نرم افزار خطایاب استفاده نمود، به منظور استفاده از این سامانه اینجا کلیک نمایید.