عدم شموليت ماليات و عوارض به صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(19)

نحوه اعمال عدم شموليت ماليات و عوارض به صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت (موضوع ماده 13) چگونه مي‌باشد؟

 

پاسخ

خدمات حمل و نقل كالاهاي صادراتي و ترانزيت در صورت رعايت شرايط مصرح ذيل (موضوع بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/87 رئيس كل سازمان امور مالياتي) مشمول ماليات و عوارض اين قانون نخواهد بود. الف ـ درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشا خارجي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و از طريق سيستم بانكي از خارج از كشور به حساب شركت حمل و نقل صاحب درآمد واريز گردد و براي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد. ب ـ پروانه ترانزيت خارجي در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي آن صادر و عمليات ترانزيت انجام و تسويه صورت پذيرفته باشد. ج ـ درآمد ارزي حاصل از حمل كالاهاي صادراتي در صورتيكه مسئوليت حمل كالاها از مبدا جمهوري اسلامي ايران تا مقاصد خارجي از كشور به عهده شركت حمل و نقل بين‌المللي ايران واگذار شده باشد.