عدم محاسبه ماده 101

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(6)

علت عدم محاسبه معافیت ماده ۱۰۱ برای مودیان اشخاص حقیقی مشارکتی چیست؟

 

پاسخ

در اظهارنامه شراکتی در صفحه اطلاعات هویتی شرکا می بایست نوع شراکت (اختیاری یا قهری)، و در صورت شراکت با همسر در واحد کسبی مربوطه، کدملی شوهر برای خانم مشخص شود.
در صورتی که هر یک از شرکا مشمول معافیت ماده ۱۰۱ باشند توسط خود سیستم به هر یک از شرکا معافیت داده می شود.

لازم به توضیح است معافیت در اظهارنامه شراکتی بر اساس درصد سهم اعمال نمی گردد و فقط وابسته به تعداد شرکا و نوع شراکت و شراکت با همسر می باشد.