فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(12)

در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

 

پاسخ

مودی می تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مستقیم به پیش ثبت نام شماره اقتصادی متصل شود.