فرایند پیش‌ثبت‌نام

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(4)

فرایند انجام پیش‌ثبت‌نام چگونه است؟

 

پاسخ

جهت آغاز فرایند پیش ثبت نام پس از ورود به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی وارد منوی ثبت نام الکترونیک شده و پس از مطالعه مطالب این صفحه روی ورود به ثبت نام کلیک نمایید.در مرحله بعدی شماره ملی (ویژه مودیان حقیقی) و یا شناسه ملی شما گرفته خواهد شد.
در ادامه سیستم تمام ثبت نام های شما (حتی آنهایی که شما به عنوان شریک در آن نقش دارید) را نمایش می دهد. دقت نمایید که لیست نمایش داده شده حاوی اطلاعات شماره رهگیری و کد پستی به صورت مخفی بوده و لازم است شما برای ورود به پیش ثبت نام قبلی اطلاعات خود را در جای امنی داشته باشید.
نکته-1: چنانچه برای اولین بار اقدام به پیش ثبت نام می کنید باید از کلید پیش ثبت نام جدید استفاده نمایید.
نکته-2: برای ورود به هر پیش ثبت نام/ثبت نام باید روی کلید مربوط به آن کلیک نمایید. برای ورود به پرونده های شرکاء باید اطلاعات مورد نیاز مانند کد رهگیری ثبت نام و اطلاعات کاربری را به همراه داشته باشید.
نکته-3: صفحات نرم افزار متناسب با اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع کمی متفاوت می باشد.