مبلغ معافیت سالانه‌ اشخاص‌حقیقی سال1400

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اجاره املاک

پرسش(12)

مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1400 چه مقداری است؟

 

پاسخ

معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1400 مبلغ 360 میلیون ریال است.