مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق نمودن دستگاه‌های کارتخوان‌خود توسط اتباع‌خارجی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(16)

اتباع خارجی چگونه می توانند دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق نمایند؟

 

پاسخ

زیر ساخت لازم به نشانی management.tax.gov.ir طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی می باشد، با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در این پنجره می توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را داشته باشند.