مشکل ورود به درگاه ملّی خدمات الکترونیک مالیاتی

 

 

دانلود سند
درگاه ملی

پرسش(2)

اگر اشخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید (بعد از انتخاب گزینه فراموشی رمز) نتواند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی شود مشکل چیست ؟

 

پاسخ

ممکن است ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد مجدد سعی نمایید.