معاملات چند‌ وجهی

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (مادۀ 169 مکرر)

پرسش(8)

معاملات چند وجهی در کدام قسمت از گزارش فصلی ثبت می شود؟

 

پاسخ

معاملات چند وجهی ( حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، حق العملکاری و بیمه و…) صرفاً توسط افراد واسط در موضوع از جمله  شرکت های حمل و نقل بار، نمایندگی های فروش بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس، حق العملکارها، نمایندگی های بیمه و کارگزار،  تکمیل و ارسال می گردد و بیمه گر و بیمه گزار، شرکت های هواپیمائی و دیگر اشخاص حسب مورد اقلام اطلاعاتی را  در گزارش حق العمل کاری تکمیل و ارسال خواهند نمود.