مغایرت اطلاعات‌ثبت‌نام

 

 

دانلود سند
مالیات‌حقوق

پرسش(4)

در صورت مغایرت اطلاعات ثبت نام مودی چگونه باید آن‌را اصلاح کنیم؟

 

پاسخ

در قسمت به روز رسانی اطلاعات می توانید اطلاعات ثبت نام را  اصلاح نمایید.