مودی به اشتباه کارتخوان رو غیر فعال و تایید نهایی زده باشد

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(6)

در صورتی که مودی به اشتباه کارتخوان رو غیر فعال و تایید نهایی زده باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

 

پاسخ

مجددا وارد پروفایل خود شده و گزینه ویرایش را انتخاب کند. در صورتیکه قبلا تایید نهایی نشده باشد، ابتدا تایید نهایی و سپس گزینه ویرایش را انتخاب کند.