نام‌کاربری‌و کلمۀ‌عبور مجزا برای واحد‌ها

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام

پرسش(13)

واحدهای درون یک شرکت، که می خواهند نام کاربری و کلمه ی عبور مجزا دریافت کنند، چه اقدامی باید انجام دهند؟

 

پاسخ

واحدهای درون یک شرکت، برای دریافت نام کاربری و کلمه ی عبور مجزا، باید از ممیز مالیاتی خود تاییدیه ای دریافت نمایند و درخواست خود را در سربرگ شرکت، همراه با مهر شرکت و امضای مدیر عامل به مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.