ورود به سامانه پیش ثبت‌نام

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(1) 

چگونه می توانم وارد سامانه ی پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیکی شوم؟

 

پاسخ

ابتدا وارد سامانه ی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به آدرس tax.gov.ir شوید. در قسمت سامانه های عملیات الکترونیکی مالیاتی، روی سامانه ثبت نام الکترونیک کلیک نمایید.

در ادامه پس از مطالعه محتوی صفحه مشاهده شده، روی گزینه ورود به ثبت نام کلیک نموده سپس شماره/شناسه ملی شما خواسته خواهد شد. پس از ورود شماره/شناسه ملی تمامی پرونده های الکترونیک شما، پرونده هایی که شما بخشی از شرکاء آن می باشید، لیست پرونده های ناقص و کلید پیش ثبت نام جدید و حدف ثبت نام اشتباه نمایش داده خواهد شد.