وضعیت‌ثبت‌نام‌الکترونیک‌غیر‌فعال

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقوقی

پرسش(6)

مودیانی که وضعیت ثبت نام الکترونیک آن ها غیر فعال می باشد، به چه صورت می توانند وارد سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب شوند؟

 

پاسخ

مودی می بایست در صفحه ورود “دارای وضعیت غیرفعال در سامانه ثبت نام” را انتخاب نموده سپس فیلدهای شناسه ملی، کدرهگیری ثبت نام و کد امنیتی را به منظور ورود به سیستم ثبت نماید.