وظایف مدیر ساختمان و مدیر مدارس در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارتخوان‌بانکی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(13)

وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارت خوان بانکی که مدیر ساختمان و مدیر مدارس می باشند چیست ؟

 

پاسخ

تمامی افراد دارای دستگاه کارت خوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام به تعیین تکلیف نمایند. درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.