ویرایش ثبت‌نام اشخاص‌حقوقی

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(22)

در نسخه جدید ثبت نام اشخاص حقوقی امکان ویرایش اطلاعات هویتی اعضا وجود دارد؟

 

پاسخ

در ثبت نام اشخاص حقوقی در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات هویتی اعضاء، می بایست ابتدا آن ها را حذف نموده و سپس عضو جدید ثبت شود.