ویرایش لیست‌حقوق

 

 

دانلود سند
مالیات‌حقوق

پرسش(2)

در صورتیکه لیست ما بعد از تایید نهایی نیاز به ویرایش داشت باید چگونه آن‌را ویرایش کنیم ؟

 

پاسخ

بعد از تایید نهایی لیست حقوق امکان ویرایش وجود ندارد و باید لیست حقوق اصلاحی ارسال گردد.