پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده فعالان‌اقتصادی

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(1)

آيا فعالان اقتصادي (اعم از كارخانجات، شركت‌ها و صاحبان مشاغل) اين ماليات را خواهند پرداخت؟

 

پاسخ

خير، نظام ماليات بر ارزش افزوده نوعي نظام ماليات بر مصرف است و فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مؤدي اين نظام مالياتي محسوب مي‌شوند، صرفاً عامل وصول و انتقال‌دهنده اين ماليات آن به مصرف‌كننده تلقي مي‌گردند و هيچ‌گونه مالياتي توسط ايشان پرداخت نمي‌شود.