پیامک نام‌کاربری و کلمه‌عبور جهت ورود به درگاه‌ملّی

 

 

دانلود سند
درگاه ملی

پرسش(3)

اشخاصی که جهت ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمی کنند، مشکل چیست؟

 

پاسخ

با توجه به مدودیت سامانه ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان دریافت نشد واطمینان حاصل شده که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.