پیغام خطاي کد ملی اشتباه است

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(10)

علت نمایش پیغام خطاي کد ملی اشتباه است چه می باشد؟

 

پاسخ

کد ملی بر اساس الگوریتم کد ملی بررسی می شود و درصورتیکه مقدار وارد شده صحیح نباشد این پیغام به مودي نمایش داده می شود.