پیغام‌ خطای‌مربوط‌ به‌ اینتاکد

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(2)

موقع ایجاد اظهارنامه جدید، با پیغام خطای مربوط به اینتاکد مواجه شدم، چه کاری می بایست انجام دهم؟

 

پاسخ

اگر هنگام ایجاد اظهارنامه جدید، با پیغام خطای “مودی گرامی، لازم است ابتدا به سامانه ثبت نام مراجعه و تمامی فعالیت های مربوط به واحد شغلی خود را بر اساس اینتاکد در سامانه ثبت نام الکترونیک تکمیل گردد” مواجه می شوید،

می بایست به سامانه ثبت نام الکترونیک به آدرس زیر مراجعه، و در منوی “فعالیت ها”، قسمت “لیست فعالیت ها بر اساس اینتاکد”، بر اساس نوع فعالیت در واحد شغلی خود، آن را تعیین نمایید.