چند مرحله‌اي بودن ماليات بر ارزش‌افزوده

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(3)

آيا چند مرحله‌اي بودن ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر يك از مراحل واردات ـ توليد ـ توزيع موجب اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟

 

پاسخ

خير، مكانيز اجرايي اين ماليات به گونه‌اي است كه ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در هنگام خريد به عنوان اعتبار (طلب) مالياتي ايشان محسوب شده و به صورت دوره‌اي تسويه مي‌گردد. به همين دليل هيچ ماليات مضاعفي بر فعالان اقتصادي تحميل نمي‌شود. اين مهم از ويژگي‌هاي بارز ماليات مورد بحث است كه منجر به جايگزيني آن با ديگر انواع ماليات‌هاي فروش در ساير كشورهاي جهان شده است.