چگونگی دریافت‌شناسه‌کاربری و رمز ورود به‌سامانه

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(28)

مودي چگونه باید شناسه کاربري و رمز ورود به سامانه را دریافت نماید؟

 

پاسخ

مودیان مالیاتی پس از ثبت نام در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس tax.gov.ir شناسه کاربري و رمز عبور دریافت می نمایند و با همان اطلاعات می توانند به این سامانه وارد شوند.