کارتخوان‌هایی که در درگاه ملّی متعلق به مودی نباشد

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(14)

در صورت مشاهده کارت خوان هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

 

پاسخ

اطلاعات بارگزاری شده در سامانه از طرف بانک مرکزی است که ممکن است در سالهای گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.