کد اقتصادی

 

 

دانلود سند
پیش‌ثبت‌نام و تشکیل پرونده

پرسش(15)

چرا هنوز برای من کد اقتصادی جدید صادر نشده است؟

 

پاسخ

هنوز برای هیچ مودی کد اقتصادی جدید صادر نشده است. در حال حاضر مودیان باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت نام الکترونیک تکمیل نموده و به مرحله ۴۵ برسند. در این مرحله می توانند از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی برخوردار شوند.

لذا تا اطلاعات ثانوی هیچ کد اقتصادی جدیدی صادر نشده و در صورت صدور این موضوع به صورت پیامک برای مودی مورد نظر پیامک می شود. تا زمان صدور کد اقتصادی برای مودیان می توان از شناسه ملی و یا شماره ملی به عنوان کداقتصادی بهره برد.