کد رهگیری ثبت‌نام

 

 

دانلود سند
پیش ثبت‌نام و تشکیل‌پرونده

پرسش(19)

کدرهگیری ثبت نام چیست و از کجا باید دریافت کنم؟

 

پاسخ

کد رهگیری ثبت نام (و پیش ثبت نام) یک شماره عددی ده رقمی می باشد که در مرحله پیش ثبت نام و پس از اولین تایید اطلاعات به شما ارائه خواهد شد. این کد تا انتهای فرایند ثبت نام ثابت بوده و تغییر نمی نماید.

لازم است این کد را در جای امنی نگهداری نمایید. ورود به پیش ثبت نام و هم چنین ورودی برخی از سامانه های مالیاتی کد رهگیری شما خواهد بود.