کد فراگیر

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(29)

کدفراگیر چیست؟

 

پاسخ

اتباع و شرکتهای خارجی برای ثبت نام در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور باید دارای کد فراگیر باشند. این کد همانند شماره ملی می باشد. برای ثبت اطلاعات و دریافت کد فراگیر باید وارد سامانه شده و از صفحه ویژه کد فراگیر استفاده نمایید.