بایگانی دسته‌ی: کنج

کاور-کنج-حسابداری-قسمت-اول

کنج حسابداری-قسمت اول-قانون ارزش افزوده جدید

سوالاتی که در این قسمت پاسخ داده می شود؟ 1.آیا میزان درصد ارزش افزوده تغییر می کند ؟ 2.ماخذ مالیات ارزش افزوده و تاریخ تعلق آن کدام است؟ 3.تغییرات عمده ارزش افزوده قانون دائمی ارزش افزوده چیست؟ 4.تغییرات جدید ارزش افزده آیا تاثیری در مرتفع کردن مشکلات پیمانکاران در این حوزه دارد؟ 5.نقش سامانه مودیان